Общински съвет -> Проекти на нормативни актове 

    Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация  - 14.02.2018
    Предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и мотиви.  - 14.02.2018
    Докладна записка към Наредба на Общинския съвет за определянето и администрирането на местни такси, и цени на услуги  - 18.10.2017
    Мотиви към докладната "Наредба на Общинския съвет за определянето и администрирането на местни такси, и цени на услуги"  - 18.10.2017
    Проект- Наредба на Общинския съвет за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги  - 18.10.2017
    Наредба общинско имущество  - 18.10.2017
    Мотиви НРПУ  - 18.10.2017
    Докладна чл.34  - 18.10.2017
    Проект за изменение и допълнение на Наредба за символиката и отличията на община Хаджидимово   - 15.09.2017Архив на новините