Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Новини 


Публикувано : 13.11.2018 / 12:28
News  Регистър на одобрените подробни устройствени планове 2018г.

ТУК

 


Публикувано : 13.11.2018 / 12:27
News  Регистър на издадените разрешения за строеж 2018г.

ТУК

 


Публикувано : 13.11.2018 / 12:25
News  Регистър на въведените в експлоатация строежи 2018г.

ТУК

 


Публикувано : 13.11.2018 / 12:21
News  Регистър на разрешените подробни устройствени планове 2018г.

ТУК

 

Архив на новините