Администрация -> Търгове 

Търгове - Администрация
Община Хаджидимово ОТКРИВА търг с явно наддаване за „Продажба на стояща дървесина на корен от ОБЕКТ 2002-2 включващ подотдел 442 „е” 442 „е1” 442 „д”общински горски територии” по реда на чл.46,т.1, чл.49, ал.1, т.2, чл.53ал.1 и ал.2 и 65,ал.1 от Наредбата ТУК     - (165KB)   - 13.04.2022

Община Хаджидимово ОТКРИВА търг с явно наддаване за „Продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии” по реда на чл.46,т.1, чл.49, ал.1, т.2, чл.53ал.1 и ал.2 и 65,ал.1 от Наредбата ТУК     - (417KB)   - 23.02.2022

Годишен план Гори    ТУК     - (1МB)   - 23.02.2022

ЗАПОВЕД за класиране    ТУК     - (1.1МB)   - 03.08.2021

Протокол от заседание на комисията    ТУК     - (2МB)   - 03.08.2021

Открит Конкурс с предмет „ Извършване на добив на дървесина от обект №2003, подотдел 439 „е” включващ - сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад на добитата дървесина от горски територии собственост на община Хаджидимово” , с общо прогнозно количество 92 куб. м .
Заповед     ТУК     - (252KB)   - 14.07.2021

Документи за участие    ТУК     - (437KB)   - 14.07.2021Архив на новините