Администрация -> Търгове 

Търгове - Администрация
Община Хаджидимово Организира провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, от обект № 2024-2, включващ подотдел 575 "в"
ЗАПОВЕД - ТУК     - (300KB)   - 27.03.2022
Протокол  
Заповед  

Община Хаджидимово Организира провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, от обект № 2024-1, включващ подотдел 360 "д" и 360 "г"
ЗАПОВЕД - ТУК     - (298KB)   - 27.03.2022
Протокол  
Заповед  

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ОБЯВЯВА търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, от обект № 2023-4, включващ подотдел 392 "б", 390 "г", находящ се на територията на Община Хаджидимово, при следните условия: Заповед №62/13.03.2023г. ТУК     - (483KB)   - 14.03.2022

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ОБЯВЯВА търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, от обект № 2023-3, включващ подотдел 593 "з", 594 "р", 595 "г", находящ се на територията на Община Хаджидимово, при следните условия: Заповед №61/13.03.2023г. ТУК     - (482KB)   - 14.03.2022

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, от обект № 2023-2, включващ подотдел 593 "a", 594 "п" находящ се на територията на Община Хаджидимово, при следните условия: Заповед №60/13.03.2023г. ТУК     - (482KB)   - 14.03.2022

ОБЩИНА Хаджидимово ОБЯВЯВА търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, от обект № 2023-1, включващ подотдел 570 "е" , находящ се на територията на Община Хаджидимово, при следните условия: Заповед №59/13.03.2023г. ТУК     - (483KB)   - 14.03.2022

ОБЩИНА Хаджидимово обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии за обекти както следва: Обект № 2022-4, подотдел 651 "б"
Протокол     - (2.5MB)   - 26.08.2022
Заповед     - (993KB)   - 26.08.2022

Документация за участие ТУК     - (403KB)   - 22.07.2022
Заповед ТУК     - (288KB)   - 22.07.2022

ОБЩИНА Хаджидимово обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии за обекти както следва: Обект № 2022-3, подотдел 576 "е", 576 "и" и 576 "л" Протокол     - (2.2MB)   - 26.08.2022
Заповед     - (788KB)   - 26.08.2022

Документация за участие ТУК     - (243KB)   - 22.07.2022
Заповед ТУК     - (295KB)   - 22.07.2022

Община Хаджидимово обявява на вниманието на всички заинтересовани лица, че
П Р Е К Р А Т Я В А: процедура открита с моя Заповед № 120 от 27.06.2022г. - търг с тайно наддаване за "Продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии" от Обект №2022-4, подотдели: 651 "б". Заповед ТУК     - (484KB)   - 13.07.2022

Община Хаджидимово обявява на вниманието на всички заинтeресовани лица
П Р Е К Р А Т Я В А: процедура открита с Заповед № 119 от 27.06.2022г. - търг с тайно наддаване за "Продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии" от Обект №2022-3, подотдели: 576 "e", 576 "и" и 576 "л". Заповед ТУК     - (486KB)   - 13.07.2022

ОБЩИНА Хаджидимово обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии за обекти както следва:
Обект № 2022-3, подотдел 576 "е", 576 "и" и 576 "л" Документация за участие ТУК     - (1.5MB)   - 27.06.2022
Обект № 2022-4, подотдел 651 "б" Документация за участие ТУК     - (483KB)   - 27.06.2022

Община Хаджидимово ОТКРИВА търг с явно наддаване за "Продажба на стояща дървесина на корен от ОБЕКТ 2002-2 включващ подотдел 442 е 442 е1 442 добщински горски територии по реда на чл.46,т.1, чл.49, ал.1, т.2, чл.53ал.1 и ал.2 и 65,ал.1 от Наредбата" ТУК     - (165KB)   - 13.04.2022

Община Хаджидимово ОТКРИВА търг с явно наддаване за "Продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии по реда на чл.46,т.1, чл.49, ал.1, т.2, чл.53ал.1 и ал.2 и 65,ал.1 от Наредбата" ТУК     - (417KB)   - 23.02.2022

Годишен план Гори    ТУК     - (1МB)   - 23.02.2022

ЗАПОВЕД за класиране    ТУК     - (1.1МB)   - 03.08.2021

Протокол от заседание на комисията    ТУК     - (2МB)   - 03.08.2021

Открит Конкурс с предмет "Извършване на добив на дървесина от обект №2003, подотдел 439 е включващ - сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад на добитата дървесина от горски територии собственост на община Хаджидимово , с общо прогнозно количество 92 куб. м . "
Заповед     ТУК     - (252KB)   - 14.07.2021

Документи за участие    ТУК     - (437KB)   - 14.07.2021Архив на новините