Общински съвет -> Състав 


Общински съвет – Хаджидимово се състои от 17 общински съветника:
1. Мехмед Юсеинов Имамов – председател на ОбС
2. Фаик Фаиков Метушев - МК "Бъдеще за община Хаджидимово";
3. Илвие Ферадова Кокударева - МК "Бъдеще за община Хаджидимово";
4. Кръстю Мирославов Веселинков - МК "Бъдеще за община Хаджидимово";
5. Тугай Назим Неби - МК "Бъдеще за община Хаджидимово";
6. Ангел Иванов Безев - МК "Бъдеще за община Хаджидимово";
7. Андон Стефанов Попов - МК "Бъдеще за община Хаджидимово";
8. Кръстьо Иванов Типов - МК "Бъдеще за община Хаджидимово";
9. Николай Искренов Бекяров - МК "Бъдеще за община Хаджидимово";
10. Атанас Василев Воденичаров - Коалиция Реформаторски блок;
11. Димитър Георгиев Парасков - Коалиция Реформаторски блок;
12. Димитър Стоянов Янев - Коалиция Реформаторски блок;
13. Костадин Димитров Караянев - Българска Социалистическа Партия;
14. Кармелита Костадинова Палашева - Българска Социалистическа Партия;
15. Лазар Тодоров Папазов - ПП "ГЕРБ";
16. Варадин Варадинов Дерменджиев - ПП "ГЕРБ";
17. Мюхтерем Джевджет Имам - ПП "ГЕРБ".Последно обновяване : 09.09.2016Архив на новините