Предмет на поръчката „Доставка и монтаж на 2 броя котли на твърдо гориво с мощност 300kw, с вентилатор и контролно табло - 2 броя, в СОУ “Никола Вапцаров” град Хаджидимово” със съдържанието на същата можете да се заподнаете на сайта на Агенцията за Обществени поръчки – www.aop.bg, където поръчката е публикувана под уникален номер 9028997

Документацията може да изтеглите от ТУК - (100 KB)


Последно обновяване : 09.05.2014
Архив на новините