Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ 02-10-2022

Новини 


Публикувано : 15.08.2022 / 14:16
News  Проект Патронажна грижа + в община Хаджидимово, процедура BG05M9OP001-6.002 ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

ТУК
 Публикувано : 02.08.2022 / 21:50
News  Удължаване срока на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Хаджидимово" до 09.09.2022 г.

ТУК
 Публикувано : 01.08.2022 / 14:17
News  Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение

„Изграждане на овцеферма с капацитет 1000 броя овце и техните приплоди в поземлен имот с идентификатор 38532.200.222 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копривлен, община. Хаджидимово, област Благоевград“.

ТУК
 Публикувано : 01.08.2022 / 14:13
News  Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС

за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна на предназначението на ресторант, находящ се УПИ XLIII плана на стопански двор на село Копривлен , община Хаджидимово, област Благоевград в мандра с капацитет 300л. мляко дневно.


ТУК
 

Архив на новините