Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> МЕСТНИ ИЗБОРИ 29-10-2023 г.

Новини 


Публикувано : 23.02.2024 / 14:38
News  ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ЗА 2024ГОД.

 ТУК
 Публикувано : 08.02.2024 / 16:16
News  Покана към потенциални участници за установяване на местно партньорство за кандидатстване с проект по Процедура за подбор на проекти BG14MFPR001-3.001

„Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” за разширяване на територията на Местна инициативна рибарска група Хаджидимово


 ТУК
 Публикувано : 05.02.2024 / 13:44
News  Разработване на находище на скално – облицовъчни материали / амфиболити/ „Мартин разположено в землището на село Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград. , за период от 05.02. до 19.02.2024г

 ТУК
 Публикувано : 25.01.2024 / 13:57
News  Удължаване на срока по проект "Топъл обяд в община Хаджидимово" до 31.12.2024г.

 ТУК
 

Архив на новините