Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Новини 


Публикувано : 15.01.2018 / 01:22
News  П Р О Е К Т НА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА – 2018 г.

Свали от - ТУК - 219KB
 


Публикувано : 15.01.2018 / 01:20
News  О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 2, ал. 3 от НРПУРОИКПК във връзка с чл.8, ал.10 от ЗОС и чл.26, ал.1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, Кметът на община Хаджидимово кани всички заинтересовани лица на обществено представяне и обсъждане на проекта за Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община Хаджидимово за 2018 год., което ще се състои на 17.01.2018 год. от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Хаджидимово.
Предложения и становища по предложите проекти се приемат в деловодството на Общинска администрация град Хаджидимово в срок до 17.01.2018 год. и на e-mail:ob_hd@abv.bg
Людмил Терзиев, Кмет на община Хаджидимово

 


Публикувано : 12.01.2018 / 14:11
News  Предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на пасищни животни, регистрирани в интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните за стопанска 2018/2019 година.

Виж - ТУК - 810KB
 


Публикувано : 05.01.2018 / 12:13
News  Искане за откриване на процедура за изменение на параметрите в Разрешително за водовземане № 41130037/18.07.2011 г.

Свали от - ТУК - 444KB
 

Архив на новините