Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ 11-07-2021

Новини 


Публикувано : 15.06.2021 / 14:58
News  Покана – обявление за публично обществено обсъждане във връзка с изготвянето на проект на План за интегрирано развитие на Община Хаджидимово (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Документ - ТУК
 Публикувано : 15.06.2021 / 12:10
News  ИНФОРМАЦИЯ

за приключване на проект № BG05M9OP001-2.040-0127„Домашни грижи за достоен живот“, процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – „Компонент 4” по ОП“РЧР“ 2014-2020г.


Документ - ТУК
 Публикувано : 14.06.2021 / 16:22
News  Среща с г-н С.Христов - зам.областен управител

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми жители на община Хаджидимово, информираме Ви, че на 18.06.2021 г. /петък/ в залата на ОбС гр.Хаджидимово от 12.30 до 14.00 часа, ще се проведе среща със заместник областните управители Слави Христов и Стоян Христов, на която може да изложите вашите проблеми, въпроси и питания.

 Публикувано : 04.06.2021 / 13:26
News  Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в строителни обекти , разположени на територията на област Благоевград и област Кюстендил с възложител „ Променергомонтаж“ АД

Документи - ТУК
 

Архив на новините