Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ 14-11-2021

Новини 


Публикувано : 02.08.2022 / 21:50
News  Удължаване срока на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Хаджидимово" до 09.09.2022 г.

ТУК
 Публикувано : 01.08.2022 / 14:17
News  Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение

„Изграждане на овцеферма с капацитет 1000 броя овце и техните приплоди в поземлен имот с идентификатор 38532.200.222 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копривлен, община. Хаджидимово, област Благоевград“.

ТУК
 Публикувано : 01.08.2022 / 14:13
News  Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС

за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна на предназначението на ресторант, находящ се УПИ XLIII плана на стопански двор на село Копривлен , община Хаджидимово, област Благоевград в мандра с капацитет 300л. мляко дневно.


ТУК
 Публикувано : 29.07.2022 / 14:24
News  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

За издадено Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 2 от
27.07.2022 г. на община Хаджидимово


ТУК
 

Архив на новините