Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> Избори 2019

Новини 


Публикувано : 26.11.2019 / 01:33
News  Регистър на разрешени подробни устройствени планове 2019г.

ТУК
 


Публикувано : 26.11.2019 / 01:32
News  Регистър на одобрени подробни устройствени планове 2019г.

ТУК
 


Публикувано : 26.11.2019 / 01:29
News  Регистър на въведените в експлоатация строежи 2019г.

ТУК
 


Публикувано : 26.11.2019 / 01:26
News  Регистър на издадени разрешения за строеж 2019г.

ТУК
 

Архив на новините