Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Новини 


Публикувано : 30.11.2016 / 13:44
News  О Б Я В А от МАКС - СТРОЙ 91 ЕООД

Изтегли - ТУК - 675KB
 


Публикувано : 15.11.2016 / 18:44
News  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ЗА 2017 ГОДИНА

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси кметът на Община Хаджидимово – г-н Людмил Терзиев организира публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Хаджидимово за 2017 година.
Обсъждане ще се проведе на 28.11.2015 година от 13,30 часа в залата на Общински съвет град Хаджидимово.
За допълнителна информация и въпроси на тел.07528/8922 – всеки работен ден от 9,00 часа до 16,30 часа.ЛЮДМИЛ ТЕРЗИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

 


Публикувано : 12.11.2016 / 12:25
News  Докладна записка ; Проект на Наредба ; Мотиви

Докладна записка за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги - 719KB

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги - 192KB

Мотиви - 203KB
 


Публикувано : 09.11.2016 / 13:19
News  Публично обявяване по заявление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр.Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

ВИЖ - ТУК - 501KB
 

Архив на новините