Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Новини 


Публикувано : 27.08.2015 / 12:13
News  З А П О В Е Д № 138/24.08.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното управление

І.О Б Р А З У В А М избирателни секции за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и Националния референдум на 25.10.2015 г., както следва:

гр.Хаджидимово – 015200001 – 01520002- 01520003
с. Блатска – 015200004
с. Петрелик – 015200005
с. Теплен – 015200006
с. Беслен – 015200007
с. Садово- 015200008
с. Гайтаниново – 015200009
с. Нова Ловча и Парил – 015200010
с. Копривлен – 015200011 - 015200012
с. Абланица – 015200013 – 015200015
с. Илинден – 015200016
с. Лъки – 015200017
с. Тешово – 015200018
с. Ново Лески - 015200019


ІІ.У Т В Ъ Р Ж А Д А М номерата, обхвата и адресите на избирателните секции в община Хаджидимово, съгласно приложението, което е неразделна част от тази заповед.

Настоящата заповед да се обяви на сайта на общината и изпрати на ТЗ „ГРАО” – град Благоевград и Общинската избирателна комисия.
Копия от нея да се предоставят на общинските ръководства на политическите партии и коалиции – при поискване.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на общината.


ЛЮДМИЛ ТЕРЗИЕВ /п/

Кмет на община Хаджидимово

П Р И Л О Ж Е Н И Е
към Заповед № 138/24.08.2015 г.
на кмета на община Хаджидимово
- 22KB


 


Публикувано : 18.08.2015 / 13:49
News  Провеждане на консултации за състава на ОИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в Народно събрание и партиите ,и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представен

ДО
РЪКОВОДСТВА НА :

Политическа партия „ГЕРБ”
Коалиция „БСП лява България“
Политическа партия „ДПС"
Коалиция „РБ”
Коалиция „ПФ”
Коалиция „ ББЦ”
Политическа партия „Атака"
Коалиция „ АВБ”


ОТНОСНО : Провеждане на консултации за състава на ОИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в Народно събрание и партиите ,и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. .

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,
На основание чл. 75 , ал. 1, изр.2 от Изборния кодекс


Публикувано : 14.08.2015 / 19:50
News  Протокол за извършена проверка за адресна регистрация за периода 01.07.2014 г. - 30.04.2015 г.

Кликнете ТУК за да свалите - 1.5MB

 


Публикувано : 13.08.2015 / 02:18
News  Заповед № РД-08-349/05,08,2015 г.Заповед № РД-08-349/05,08,2015 г.

 

Архив на новините