Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> Избори 2019

Новини 


Публикувано : 23.10.2020 / 16:28
News  ЗАПОВЕД №181 ОТ 21.10.2020ГОД. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

З А П О В Е Д . № 181 . Хаджидимово, 21 октомври 2020 г. . . Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в община Хаджидимово и област Благоевград, пълен текст
ТУК
 


Публикувано : 20.10.2020 / 15:33
News  Съобщение по Прил.2 за ОВОС

ТУК
 


Публикувано : 20.10.2020 / 15:27
News  СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 6, ал.10,т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС)

Днес 20.10.2020 г. , Община Хаджидимово съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за „Изграждане на кланичен пункт към изградена животновъдна ферма в поземлен имот с идентификатор 44464.8.19,местност „Воденицата / Бостанлък по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъки ,община Хаджидимово, област Благоевград ”.

Информацията е достъпна на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на община Хаджидимово на адрес:гр. Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов „ № 46, община Хаджидимово в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 20.10.2020 г. – 03.11.2020 г.

Становища, мнения или възражения относно реализацията на инвестиционно предложение се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата в :
- РИОСВ – Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1;
- Община Хаджидимово на адрес: гр. Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов“ № 46 .


 


Публикувано : 23.09.2020 / 13:17
News  Обявление за набиране на преброители за Преброяване 2021

Започва набиране на преброители за Преброяване 2021

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.
В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.
Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

 

Архив на новините