Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> Избори 2019

Новини 


Публикувано : 19.06.2020 / 14:29
News  График за провеждане на информационно-разяснителна кампания

График - ТУК
 


Публикувано : 09.06.2020 / 14:31
News  Годишен отчет за 2019 г. за изпълнение на Общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Хаджидимово

Отчет - ТУК
 


Публикувано : 09.06.2020 / 14:29
News  Годишен отчет за 2019 г. за изпълнение на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет - ТУК
 


Публикувано : 12.05.2020 / 13:15
News  Заповед №79/11.05.2020г. организацията за посещения на паркове и градинки на територията на община Хаджидимово

ЗАПОВЕД - ТУК
 

Архив на новините