Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> Избори 2019

Новини 


Публикувано : 01.07.2019 / 13:23
News  Публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на мероприятия“ във връзка с изпълнението на проект „Успешни мерки за интегриране на уязвими групи на територията на община Хаджидимово“, договор № BG05M9OP001-2.018-0019/ BG05M9OP001-2.018-0019-2014BG

ТУК
 


Публикувано : 27.06.2019 / 13:38
News  Инвестиционно предложение

ТУК
 


Публикувано : 24.06.2019 / 13:23
News  Организиране и провеждане на семинари и родителски срещи с обучителен характер

Покана - ТУК
 


Публикувано : 19.06.2019 / 13:09
News  Обява за инвестиционно предложение

Обява - ТУК

Обява (част2) - ТУК

 

Архив на новините