Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Новини 


Публикувано : 26.11.2015 / 19:33
News  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация уведомява жителите на община Хаджидимово, че на 18.12.2015г. от 10.00 до 13.00 часа в залата на Общински съвет град Хаджидимово ще се проведе изнесена приемна на Областния управител.
По време на срещата ще бъде предоставена възможност за директен диалог и разрешаване на въпроси и проблеми от компетенцията на Областния управител.


С уважение: Людмил Терзиев
Кмет на община Хаджидимово

 


Публикувано : 13.11.2015 / 17:39
News  П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ЗА 2016 ГОДИНА

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси кметът на Община Хаджидимово – г-н Людмил Терзиев организира публично обсъждане на проектобюджета на Община Хаджидимово за 2016 година.
Обсъждане ще се проведе на 25.11.2015 година от 15,30 часа в залата на Общински съвет град Хаджидимово.
С материалите за публичното обсъждане може да се запознаете на сайта на Общинска администрация.


ЛЮДМИЛ ТЕРЗИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО


Д О К Л А Д По проекта на бюджет за 2016 г. на Община Хаджидимово
- 116KB


СПРАВКА ЗА ПРОЕКТО ПЛАНА НА ПРИХОДИТЕ В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ЗА 2016 Г.
- 32KB


 


Публикувано : 06.11.2015 / 12:43
News  Заповед

Заповед - № ОА-АК-1038 - 295KB


 


Публикувано : 22.10.2015 / 19:29
News  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл. 10, ал. 1 и чл. 234 от Изборния кодекс ви уведомяваме, че за община Хаджидимово е определена Секция 015200002 – на партера в сградата на общинска администрация гр.Хаджидимово на площад „Димо Хаджидимов”№46, в която могат да гласуват избирателите с уврежданията на опорно-двигателния апарат или на зрението.

Заявки за помощ могат да се правят в общинска администрация от 06.00 ч. до 18.30 ч. на 25.10.2015 г. , на GSM: 0882 336727 и 0882 336728.

 

Архив на новините