Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ 11-07-2021

Новини 


Публикувано : 20.08.2021 / 01:12
News  Фотографска изложба “Красотата на родния край”

Победителят от фотографския конкурс е Илиян Синадинов. Честито! Негова снимка е събрала най-много гласове – 32 (тридесет и два).

Благодарим на всички участници за изпратените снимки, чрез които успяхме да се докоснем до красиви моменти и кътчета от прекрасната ни община.

Победителят, ще бъде награден на 20.08.2021г. от 11:00 часа в сградата на Община Хаджидимово, когато ще се проведе официалното откриване на фотографската изложба под наслов ,, Красотата на родния край ‘‘. Всеки, който желае-може да заповяда. Очакваме Ви!
Фотографската изложба е в изпълнение на Дейност №5 по Проект: „Успешни мерки за интегриране на уязвими групи на територията на община Хаджидимово“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № BG05M9OP001-2.018-0019-2014BG05M2OP001-C01

Вижте снимката - ТУК
 Публикувано : 19.08.2021 / 15:59
News  ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на Кабелна захранваща линия НН 1 Kv

Документи - ТУК
 Публикувано : 30.07.2021 / 15:51
News  Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС за ИП " Изграждане на фотоволтаична централа в местността „Попарата“ с. Блатска, община Хаджидимово

Документи - ТУК
 Публикувано : 23.07.2021 / 16:24
News  СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +

Документ - ТУК
 

Архив на новините