Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Новини 


Публикувано : 04.02.2016 / 01:31
News  "Покана за провеждане на информационен ден на тема : Процес на разработване на стратегия за местно развитие"

"Покана за провеждане на информационен ден на тема : Процес на разработване на стратегия за местно развитие" - 543КB

 


Публикувано : 03.02.2016 / 11:53
News  Проект "Нови възможности за грижа" - Обява

Проект "Нови възможности за грижа" - Обява - 102КB


 


Публикувано : 18.01.2016 / 17:07
News  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г.
- 1.9MB


 


Публикувано : 18.12.2015 / 12:43
News  ПРОЕКТ„НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001”Нови алтернативи”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Средствата по проекта са безвъзмездна финансова помощ...


Уведомяваме жителите на община Хаджидимово, че изпълнението на


Архив на новините