Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Новини 


Публикувано : 15.04.2016 / 13:38
News  „Обществено обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“

Изтегли от ТУК - 677КB

 


Публикувано : 13.04.2016 / 12:35
News  Наредба за управление и стопанисване на общинските горски територии, собственост на Община Хаджидимово

Изтегли от ТУК - 110КB

 


Публикувано : 17.02.2016 / 15:57
News  Покана за провеждане на информационна среща

Изтегли от ТУК - 405КB

 


Публикувано : 16.02.2016 / 20:05
News  Предложение на кмета на Община Хаджидимово - Людмил Терзиев относно приемане на промени в Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда, защита на имуществото и безопасността на движението на територият

Изтегли от ТУК - 897КB

 

Архив на новините