Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ 14-11-2021

Новини 


Публикувано : 13.06.2022 / 16:17
News  Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 Отпадъци от строителство и събаряне на площадки, разположени на територията на област Благоевград” . от "БЕТОН" ЕООД

Документи - ТУК
 Публикувано : 05.05.2022 / 14:14
News  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 1 от
27.04.2022 г. на община Хаджидимово

Документ - ТУК
 Публикувано : 15.03.2022 / 16:31
News  Във връзка с изпълнението на проект: „Успешни мерки за интегриране на уязвими групи на територията на община Хаджидимово“

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № BG05M9OP001-2.018-0019-C02.
Представяме на Вашето внимание отзиви от проведените обучения по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, както следва:
Обучение ,,Мотивиране за активно поведение на пазара на труда (практически модул със специален фокус върху кризата с COVID 19)“
Анка Янакиева: ,,Като участвах в обучението, разбрах къде мога да си търся, другаде работа. Много съм доволна‘‘

Цветан Филипов: ,,Там ме научиха, как да работя някои неща на компютър и да си попълвам документи за работа‘‘

Тюркян Шабан: ,,На обучението ме научих, как да си попълвам автобиографията и къде могат да ми помогнат, за да си намерия работа‘‘

Искра Ковачева: ,,Много ми хареса, защото ми показаха на компютъра интересни неща за работата и научих много нови неща ‘‘
Публикувано : 11.03.2022 / 14:22
News  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Хаджидимово
О Р Г А Н И З И Р А
в съответствие с противоепидемичните мерки в страната, публично обсъждане на
1. Проекто - бюджет за 2022 година на община Хаджидимово
2. Бюджетна прогноза 2022-2024 година.
3. Проект на индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз.
Публичното обсъждане ще се проведе на 21.03.2022г. от 10.00 часа
в залата на Общински съвет гр.Хаджидимово
За допълнителна информация и въпроси: тел.07528 2920 - всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч.


ЛЮДМИЛ ТЕРЗИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

 

Архив на новините