Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ 14-11-2021

Новини 


Публикувано : 18.10.2021 / 17:21
News  Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община Хаджидимово за 2021 година

Документ - ТУК
 Публикувано : 14.10.2021 / 19:27
News  Инвестиционно предложение

Преценяване необходимостта от ОВОС за „Изграждане на сгради за селскостопанска продукция,селскостопанска механизация и машини в поземлен имот с идентификатор 65108.12.25 в местността „ Живелъка / Ереджика по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на с.Садово, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград“

Документи - ТУК
 Публикувано : 28.09.2021 / 18:37
News  Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г.

Документ - ТУК
 Публикувано : 23.09.2021 / 18:00
News  Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 2021г.

Документи - ТУК
 

Архив на новините