Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Новини 


Публикувано : 20.02.2018 / 15:08
News  Списък на класираните кандидати за длъжността „Главен архитект на община”

Списък на класираните кандидати за длъжността „Главен архитект на община” в град Хаджидимово, община съща, област Благоевград

Съгласно решение от 16.02.2016 год. на комисия назначена със Заповед № 11 от 16.01.2018 год. на Кмета на община Хаджидимово, определи за спечелил конкурса следният кандидат със:
- Заявление с вх. № 94-00-10 от 12.01.2018 год.

Спечелилият кандидат ще бъде уведомен писмено за резултата от конкурса.

Председател на комисията по конкурса:________п_______

 


Публикувано : 05.02.2018 / 12:53
News  Проект за Отмяна разпоредбата на чл. 61 ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кметовете, приета от Общински Съвет Хаджидимово

Документи - ТУК - 214KB
 


Публикувано : 30.01.2018 / 13:22
News  Уведомление за инвестиционно предложение от "ЕЛДЕЯ-2013" ЕООД за изграждане на "ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА ОТ ЛЕЧЕБНО-АРОМАТНИ КУЛТУРИ"

Свали от - ТУК - 222KB
 


Публикувано : 30.01.2018 / 12:56
News  Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Главен архитект на община” в град Хаджидимово, община съща, област Благоевград


Съгласно решение на комисия назначена със Заповед № 11 от 16.01.2018 год. на Кмета на община Хаджидимово, която допуска до участие в конкурса следните кандидати:
- Заявление с вх. № 94-00-10 от 12.01.2018 год.

Допуснатият кандидат ще бъде уведомен писмено за датата и мястото на провеждане на следващите етапи от конкурса – тест и интервю.

Председател на комисията по конкурса:________п_______

 

Архив на новините