Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Новини 


Публикувано : 14.01.2017 / 14:35
News  О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.2, ал. 3 от НРПУРОИКПК във връзка с чл.8, ал.10 от ЗОС и чл.26, ал.1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, Кметът на община Хаджидимово кани всички заинтересовани лица на обществено представяне и обсъждане на проекта за Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община Хаджидимово за 2017 год., което ще се състои на 17.01.2016 год. от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Хаджидимово.
Предложения и становища по предложите проекти се приемат в деловодството на Общинска администрация град Хаджидимово в срок до 17.01.2016 год. и на e-mail:ob_hd@abv.bg
Людмил Терзиев, Кмет на община Хаджидимово


Изтегли - ТУК - 195KB
 


Публикувано : 30.11.2016 / 13:44
News  О Б Я В А от МАКС - СТРОЙ 91 ЕООД

Изтегли - ТУК - 675KB
 


Публикувано : 15.11.2016 / 18:44
News  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ЗА 2017 ГОДИНА

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси кметът на Община Хаджидимово – г-н Людмил Терзиев организира публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Хаджидимово за 2017 година.
Обсъждане ще се проведе на 28.11.2015 година от 13,30 часа в залата на Общински съвет град Хаджидимово.
За допълнителна информация и въпроси на тел.07528/8922 – всеки работен ден от 9,00 часа до 16,30 часа.ЛЮДМИЛ ТЕРЗИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

 


Публикувано : 12.11.2016 / 12:25
News  Докладна записка ; Проект на Наредба ; Мотиви

Докладна записка за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги - 719KB

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги - 192KB

Мотиви - 203KB
 

Архив на новините