Новини 


Публикувано : 27.09.2014 / 12:03
News  СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация град Хаджидимово съобщава, че за изборите за народни представители, на 05.10.2014 г.,за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението е определена секция № 015200002, находяща се в сградата на общинска администрация, етаж първи.

 


Публикувано : 25.09.2014 / 17:24
News  И Н Ф О Р М А Ц И Я Относно: Отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време...

Може да изтеглите като файл от ТУК - 45KB

 


Публикувано : 25.09.2014 / 17:20
News  Направа на тротоарна настилка на път за манастир „Свети Георги” от о.т. 134 до вход на манастир „Свети Георги” град Хаджидимово, Община Хаджидимово

Подробности може да видите ТУК
 


Публикувано : 25.09.2014 / 17:09
News  Списък на заличените лица за изборите на 05.10.2014 г.

Може да изтеглите като файл от ТУК - 13KB

 

Архив на новините