Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> Избори 2019

Новини 


Публикувано : 15.08.2019 / 14:09
News  Съобщение за инвестиционно предложение

ТУК
 


Публикувано : 07.08.2019 / 18:59
News  Отчет за изпълнение "Програма за управление дейностите по отпадъците"

ТУК
 


Публикувано : 01.07.2019 / 13:23
News  Публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на мероприятия“ във връзка с изпълнението на проект „Успешни мерки за интегриране на уязвими групи на територията на община Хаджидимово“, договор № BG05M9OP001-2.018-0019/ BG05M9OP001-2.018-0019-2014BG

ТУК
 


Публикувано : 27.06.2019 / 13:38
News  Инвестиционно предложение

ТУК
 

Архив на новините