Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> Избори 2019

Новини 


Публикувано : 05.09.2019 / 15:31
News  Преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на ПСОВ-гр.Хаджидимово,с.Копривлен,с.Ново Ляски и с. Садово с капацитет 4975 екв.ж.в имот № 004176, местност " Кокошките " в землището на гр.Хаджидимово,община Хаджидимово,обл

ТУК
 


Публикувано : 05.09.2019 / 15:29
News  Публично обявление по заявление от "НАТУРА"ООД с. Гайтаниново,община Хаджидимово за откриване процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

ТУК
 


Публикувано : 30.08.2019 / 13:41
News  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

ТУК
 


Публикувано : 30.08.2019 / 13:39
News  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Документи - ТУК
 

Архив на новините