Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ 02-10-2022

Новини 


Публикувано : 16.11.2022 / 16:07
News  Преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на козе ферма с капацитет 1080 броя животни в поземлен имот 77058.12.151 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, общ. Хаджидимово, област Благоевг

 ТУК
 Публикувано : 21.10.2022 / 13:33
News  Издадени заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата на община Хаджидимово

 ТУК
 Публикувано : 13.10.2022 / 14:14
News  Заповед за определяне границите на районите включени в системата на организираното почистване през 2023г.

 ТУК
 Публикувано : 30.09.2022 / 16:01
News  Регистър на одобрени подробни устройствени планове 2022г

 ТУК
 

Архив на новините