ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Външно фасадно боядисване на административната сграда на Общинска Администрация Хаджидимово, град Хаджидимово”
Публичната Покана е обявена в портала на Агенцията по Обществени Поръчки под номер 9029376, във връзка с което Община Хаджидимово събира оферти при условията и по реда на глава VIII“а“ от ЗОП чрез публична покана.

Документацията може да изтеглите от ТУК - (73 KB)


Последно обновяване : 20.05.2014
Архив на новините