„Благоустрояване на улици в населени места на територията на Община Хаджидимово ” по четири обособени позиции:

Позиция № 1 ”Благоустрояване на улици с настилка от алфа с валиране: от О.Т.65, до О.Т.66; от О.Т.66-67 до О.Т.83; от О.Т.49-55 до О.Т.70; от О.Т.54 до О.Т.32 и от О.Т.16 до О.Т.10 в село Ново Лески, община Хаджидимово;

Позиция № 2 ”Благоустрояване на улици с настилка от алфа с валиране: ул. „Кирил и Методи” от О.Т.3 до О.Т.39; ул. „Юри Гагарин” от О.Т.103 до О.Т.104; ул. „Цар Симеон” от О.Т.74 до О.Т.75; ул. „Петър Берон” от О.Т.69 до О.Т.22 и от О.Т. 22 до О.Т.23; и частично - от О.Т.75 до О.Т. 69 и от О.Т.105 до О.Т.75 в село Копривлен Община Хаджидимово;

Позиция № 3 Благоустрояване на улици с настилка от алфа с валиране: от О.Т.2, до О.Т.24, О.Т.42 до О.Т.41 и от О.Т.24 до О.Т.23 в село Садово, Община Хаджидимово”;

Позиция № 4 ”Благоустрояване на улица, полагане на нови бетонови бордюри от О.Т.2 до О.Т.24 в село Садово Община Хаджидимово”;

Обявлението за обществена поръчка може да се запознаете и на сайта на Агенция по обществени поръчки – www.aop.bg, където поръчката е публикувана на 31.03.2014г. под уникален номер 9027645.

Документите за участие в процедурата може да изтеглите от ТУК - (133 KB)
Последно обновяване : 01.04.2014
Архив на новините