Във връзка с осигурено финансиране, съгласно Постановление №19 от 07.02.2014 година на Министерски съвет за одобряване на средства по чл.1, ал.2, раздел ІІ, т.4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година за изпълнение на проекти и програми за целите на Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” и необходимостта от определяне на изпълнител за реализация на проект „Реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура (улици) село Абланица, община Хаджидимово” по четири обособени позиции:

Обособена позиция №1 - улица „Родопи” от ОТ209, ОТ210, ОТ211, ОТ212, ОТ213, ОТ214, ОТ215, ОТ216 до ОТ 217 в село Абланица, община Хаджидимово;
Обособена позиция №2 - улица „Вела Пеева” от ОТ219, ОТ220, ОТ221, ОТ222 до ОТ223 в село Абланица, община Хаджидимово;
Обособена позиция №3 - улица „Крали Марко” от ОТ218, ОТ205, ОТ221, ОТ204 до ОТ219 в село Абланица, община Хаджидимово;
Обособена позиция №4 - улица „Неврокоп” от ОТ201, ОТ202, ОТ203, ОТ204, ОТ205, ОТ206, ОТ207, ОТ208 до ОТ209 в село Абланица, община Хаджидимово
Обявлението за обществена поръчка може да изтеглите от ТУК - (13MB)С обявлението за обществена поръчка може да се запознаете и на сайта на Агенция по обществени поръчки – www.aop.bg, където поръчката е публикувана на 07.03.2014 г. под уникален номер 9026617 .

Документацията за участие в процедурата може да изтеглите от ТУК - (26,4MB)


Последно обновяване : 07.03.2014
Архив на новините