Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  Заповед № РД-07-184/03.08.2023г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград

за определяне състава на комисията по реда на чл. 37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землищата на с. Абланица, с. Блатска, с. Петрелик, с. Гайтаниново, с. Илинден, с. Тешово, гр. Хаджидимово, с. Копривлен, с. Лъки, с. Нова Ловча, с. Ново Лески, с. Садово, община Хаджидимово.

 Заповед - ТУКПубликувано : 10.08.2023 / 16:28

Архив на новините