Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  Анализ на потребностите от социални услуги на територията на община Хаджидимово

които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложения за разкриване на нови социални услуги в общината съгласно Законът за социалните услуги, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок, считано от 16.02.2022 г. да представят своите предложения и становища на адрес – гр. Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов“ № 46, в деловодството на Общинска администрация и на е- mail: obshtina_hadjidimovo@mail.bg

 Документи - ТУКПубликувано : 15.02.2023 / 16:26

Архив на новините