Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  Преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на козе ферма с капацитет 1080 броя животни в поземлен имот 77058.12.151 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, общ. Хаджидимово, област Благоевг

 ТУКПубликувано : 16.11.2022 / 16:07

Архив на новините