Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  Община Хаджидимово обявява на вниманието на всички заинтересовани лица

П Р Е К Р А Т Я В А:

процедура открита с Заповед № 119 от 27.06.2022г. - търг с тайно наддаване за „Продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии” от Обект №2022-3, подотдели: 576 „e“, 576 „и“ и 576 „л“.

Заповед - ТУКПубликувано : 13.07.2022 / 14:03

Архив на новините