Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  Съобщение

На основание чл. 66 и чл. 69 от АПК, във връзка с чл. 66, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси, Община Хаджидимово уведомява обществеността, че предстои приемане на План-сметка за определяне размера на такса битови отпадъци за 2022 година. Заинтересованите лица в срок от 30 дни, считано от 19.11.2021 г. могат да предоставят в деловодството на община Хаджидимово или на имейл - obshtina_hadjidimovo@mail.bg становища и предложения по представения проект.

Документи - ТУКПубликувано : 06.12.2021 / 11:38

Архив на новините