Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  ПОКАНА

Уважаеми Дами и Господа,
Заповядайте
на Официална церемония „Откриване на обект“
и Заключителна пресконференция по
ПРОЕКТ № BG16M1OP002-2.002-0010 „Изграждане на инсталация За предварително третиране
и инсталация За компостиране, в рамките на Регионална
система За управление на отпадъците в Регион Гоце Делчев“
Събитията ще се състоят на 4 НОЕМВРИ 2021 г.

ПОКАНА - ТУК
Публикувано : 02.11.2021 / 17:24

Архив на новините